FANDOM


Tokyo 7th Sisters cố một hệ thông các skill rộng lớn trong các Stage Battles, những kx năng này thường gây tác động lên sub-unit của mình hoặc đối thủ theo nhiều cách khác nhau. Song song với đó là một hệ thống combo đóng vai trò quan trọng trong việc tăng ATK và HP trước khi trận đấu bắt đầu.

Dưới đây là danh sách tất cả các skill và combo có thể được sử dụng trong game. Phần skill này sẽ được sử dụng song song với danh sách các Card trên wiki này.

Skills và Leader SkillsSửa đổi

Skill có nhiều tên gọi khác nhau dựa trên nhân vật sở hữu nó. Nhưng hiệu ứng mà các Skill đấy tạo ra ít nhiều được phân lại vào các dạng tổng thể khác nhau. Skill bắt đầu với kí hiệu ngôi sao (★) chỉ leader skill mới có.

Dạng Skill Chi tiết
Tăng ATK Tăng ATK của bạn. Chỉ áp dụng với những Card có skill, có hệ và sub-unit nhất định hoặc điều kiện khác.
Giảm ATK Giảm ATK đối thủ. Có tác dụng lên một loại Card cụ thể hoặc Sub-unit hiện tại của đối thủ.
Hấp thụ DMG Hồi phục một lượng HP nhất định sau khi đôi thủ tấn công dựa trên lượng sát thương nhận được.
Phản DMG Phản lại lượng sát thương sau khi bị đối thủ tấn công dựa trên lượng sát thương nhận được.
Hồi phục Hồi phục lượng HP nhất định, có thể có điều kiện.
Giảm HP Giảm 1 lượng HP nhất định của đối thủ.
★Tăng hiệu suất Skill Tăng hiệu suất kĩ năng cho Sub-unit hiện tại.
★Giảm hiệu suất Skill Giảm hiệu suất kĩ năng của Sub-unit hiện tại đối thủ.
★Skill Break Taats cả các Skill khác sẽ hông có tác dụng cho đến lượt của bạn.

CombosSửa đổi

Combos are the perks you get for having a certain set of characters in your overall unit. They may help boost HP, ATK power, or both. You'll usually need at least 3 members fulfilling the condition for the combo to apply. More up arrows (↑) means a stronger effect.

Combo Name Effect Conditions
Spring Combo HP ↑ Have characters who don spring clothes.
Summer Combo HP ↑ Have characters who don summer clothes.
Autumn Combo HP ↑ Have characters who don autumn clothes.
Spring Muse HP ↑ Have characters who were born in the Spring.
Summer Muse HP ↑ Have characters who were born in the Summer.
Autumn Muse HP ↑ Have characters who were born in the Autumn.
A-Type Sisters HP ↑ Have characters who are blood type A.
B-Type Sisters HP ↑ Have characters who are blood type B.
O-Type Sisters HP ↑ Have characters who are blood type O.
AB-Type Sisters HP ↑ Have characters who are blood type AB.
Aries Combo HP ↑ Have characters who have Aries as their sign.
Taurus Combo HP ↑ Have characters who have Taurus as their sign.
Gemini Combo HP ↑ Have characters who have Gemini as their sign.
Cancer Combo HP ↑ Have characters who have Cancer as their sign.
Leo Combo HP ↑ Have characters who have Leo as their sign.
Virgo Combo HP ↑ Have characters who have Virgo as their sign.
Libra Combo HP ↑ Have characters who have Libra as their sign.
Scorpion Combo HP ↑ Have characters who have Scorpio as their sign.
Sagittarius Combo HP ↑ Have characters who have Sagittarius as their sign.
Capricorn Combo HP ↑ Have characters who have Capricorn as their sign.
Junior Combo HP ↑ Have 5 or more characters who are 15 and under.
7th Sisters HP ↑ Have 3 or more of the original 7th Sisters.
At-Home Girls HP ↑ Have characters that enjoy being at home (e.g. Haru, Kajika, Sumire, Hime, Makoto, Rishuri).
Shy Girls HP ↑ Have characters that are shy (e.g. Shirayuki, Madoka, Xiao, Rona).
Mysterious Girls HP ↑ Have characters that are mysterious in nature (e.g. Chacha, Murasaki, Ferb, Kazumi, Makoto, Ei).
Cool Beauty HP ↑ Have characters that are beautiful-looking yet possess a cool attitude (e.g. Susu, Ferb, etc.).
World Beauty HP ↑ Have characters that are from other countries or have foreign traits (e.g. Jedah, Tasha, Xiao, Susu, Kyouko).
Cutie Blondes HP ↑ Have characters that are cute-looking and sport blonde hair (e.g. Susu, Kyouko, etc.).
Short Girls HP ↑ Have characters that are short (e.g. Haru, Ferb, Murasaki, Sui, Sawara, Matsuri, Rishuri, Hime, Rena, Jedah).
Tomboyish Girls HP ↑ Have characters that sport a tomboyish personality (e.g. Murasaki, Sui, Rena, Ferb, Matsuri, Hime).
Sporgy Girls HP ↑ Have the following characters: Miu, Rena, Shizuka, and/or Sui.
Little Princesses HP ↑ Have characters who are under 13 (e.g. Shirayuki, Manon, Tasha, Madoka).
Don't Call Me Airheaded HP ↑ Have characters who are spontaneous and/or airheaded (e.g. Shizuka, Honoka, Rishuri, Ayumu, Monaka).
I Love Singing! HP ↑ Have characters who love singing as a hobby (e.g. Haru, Sumire, Murasaki, Mito, Kajika).
Look At Me!! HP ↑ Have characters who have self-centered tendencies (e.g. Susu, Kyouko, Tomoe, Nicole, Sawara)
Madonnas of Their Class HP ↑ Have characters who have pre-madonna tendencies (e.g. Miu, Haru, Honoka).
Part-time Big Sisters HP ↑ Have characters who have sisterly tendencies (e.g. Chacha, Mimi, Sisala, Miwako)
Not Always High-Class HP ↑ Have characters who have flaws within their otherwise perfect impressions (e.g. Miwako, Musubi, Kazumi, Kajika, Shirayuki).
Natural Beauty HP ↑ Have characters who are natural beauties (e.g. Musubi, Sisala, Ferb).
Pop Cultures HP ↑ Have characters who infatuate themselves with an element of pop culture (e.g. Momoka, Yumeno, Ayumu, Matsuri, Manon).
Holidays Outdoors HP ↑ Have characters who enjoy the outdoors on their days off (e.g. Mimi, Sawori, Monaka).
Vocal Trio ATK ↑ Have 3-8 vocalist-type characters.
Dancer Trio ATK ↑ Have 3-8 dancer-type characters.
Player Trio ATK ↑ Have 3-8 player-type characters.
Variety Show Trio ATK ↑ Have 3-8 variety show-type characters.
Model Trio ATK ↑ Have 3-8 model-type characters.
Bronze Combo HP/ATK ↑ Have all Bronze characters.
Late Teens Combo ATK ↑ Have 5 or more characters who are 16 and older.
Accent Girls HP/ATK ↑ Have characters who have dialect accents (e.g. Honoka).
Dirty Talk Girls ATK ↑ Have characters who aren't afraid to talk dirty (e.g. Chacha, Kyouko).
Get Energetic! ATK ↑ Have characters who are energetic most of the time (e.g. Haru, Yumeno).
Everyone's Coordinator ATK ↑ Have characters who serve to keep things in line (e.g. Musubi, Shinju, Hime, Rui).
Lady Etiquette ATK ↑ Have characters who have the mannerisms of a lady (e.g. Chacha, Shizuka, Honoka).
Sweets Lover ATK ↑ Have characters who enjoys sweets (e.g. Miu, Honoka).
Lovely Gals ATK ↑ Have characters who act lovely (e.g. Miu, Monaka).
Troublemakers ATK ↑ Have characters who cause or have the potential to cause trouble (e.g. Momoka, Susu, Nicole, Memoru).
Creature☆Love ATK ↑ Have characters who love living creatures (e.g. Makoto, Rona, Madoka).
Part-timer♪ ATK ↑ Have characters who have part-time work (e.g. Rona, Monaka).
Fluster Girls♪ HP/ATK ↑ Have characters who get flustered easily (e.g. Kyouko, Sumire, Makoto).
Waitresses♪ HP/ATK ↑ Have characters who work as waitresses (e.g. Rona).
Yumeno's World HP/ATK ↑ Have characters who are Yumeno and the girls she adored in her story arc (e.g. Yumeno, Madoka, Tasha).
Gather Up Klutzes HP/ATK ↑ Have characters who are clumsy (e.g. Monaka).
Three-Way Battle!? HP/ATK ↑ Have characters that fought over you in Susu's story arc (e.g. Musubi, Susu)
The Harumi Sisters HP/ATK ↑ Have the Harumi sisters in your team (Kajika, Sawara, Shinju).
Army of the Black Haired HP/ATK ↑ Have characters with black hair (e.g. Musubi, Makoto, Shizuka).
Trap of Intrigues HP/ATK ↑ Have the following 7th Sisters: Nicole, Rui, Memoru.
The Cure for Stranger Danger HP/ATK ↑ Have the following 7th Sisters: Mana, Rui, Qruit.
Innocent Angels HP/ATK ↑ Have characters that play cute by acting helpless (e.g. Ayumu, Memoru).
Halloween Girls HP/ATK ↑ Have characters that are dressed up for Halloween.
Silver Combo HP/ATK ↑↑ Have a full house of S and/or SS rarity characters.
Gold Combo HP/ATK ↑↑ Have a full house of G and/or GS rarity characters.
Vocal Stars HP/ATK ↑↑↑ Have a full house of vocalist-type characters.
Player Stars HP/ATK ↑↑↑ Have a full house of player-type characters.
Model Stars HP/ATK ↑↑↑ Have a full house of model-type characters.
Dance Stars HP/ATK ↑↑↑ Have a full house of dancer-type characters.
Variety Idol Stars HP/ATK ↑↑↑ Have a full house of variety show-type characters.