FANDOM


NI+CORA


Unit 04 logo

Thông TinSửa đổi

NI+CORA là Sub Unit thuộc 777☆SISTERS. Unit gồm 2 trong tổng số 12 thành viên của NanaStar.

Bao gồm Tendouji MusubiAlessandra Susu..

Single đã phát hànhSửa đổi

1st Single - オ・モ・イ アプローチSửa đổi

P4 0

2nd Single - Girls Talk!!Sửa đổi

P14 0

3rd Single - You Can't WinSửa đổi

P26 0

Thành viênSửa đổi