FANDOM


Unit 10 img


Unit 10 logo

Thông TinSửa đổi

KARAKURI là ban nhạc đối địch của 777☆SISTERS. Unit gồm 2 thành viên song sinh. Tuy nhiên trong game lại coi 2 người như 1 nhân vật.

Gồm Karakuri Hitoha and Karakuri Futaba.

Single đã phát hànhSửa đổi

1st Single -B.A.A.B.Sửa đổi

P7 0

2nd Single - -ZeroSửa đổi

P19 0

3rd Single - Winning DaySửa đổi

P33 0


Thành viênSửa đổi