FANDOM


Event Gacha Khác
Performance match Lần 30
DmUaq4hUcAA4sQe


Thời gian: 13/9/2018 - 12h59(Giờ VN)
Phần thưởng: Azami Miwako Vocalist Gold


Try The New Number Lần 29
DlwXtDuU0AM 9cD

Thời gian: 9/8/2018 - 14h30 ~ 16/8/2018 12h59(Giờ VN)
Phần thưởng: VarietyShiratori TomoeGold
Cord Item cho 4 thành viên QoP
Ca khúc mới của nhóm Clash!!!


7th Jack Live lần 4
DlMUFRQU8AEIMJ4


Thời gian: 23/8/2018-17h00 ~ 30/08/2018-12h59(Giờ VN)
Phần thưởng: Player Enami Madoka Gold.7th Audition Gacha
DmUcXyGVAAA3tpC

Card mới:VarietyHarumi Sawara Platinum
Lần đầu 11step: 250015px-Icon coin small


7th Festival Step-up Gacha
Dlwb8VAU0AARstm

Rate 6% Platinum tất cả step, step4 chắc chắn được 1 Platinum Thời hạn: 12h59-09/09/2018 (giờ VN)


Release Memorial Campaign
  • Scount Caravan sẽ xuất hiện 4 thành viên của TQoP.
  • Login Bonus
DlwZg4kVAAIcmD7

Thời hạn: 09/09/2018-21h59(Giờ VN)


Cập nhập lần cuối: 05/09/2018