FANDOM


777☆SISTERS


Unit 01 logo

Thông TinSửa đổi

777☆SISTERS là nhóm Idol được thành lập 2 năm sau sự kiện 7th Sisters giải thể. Nhóm còn có tên khác là NanaStar. Unit goomg 12 thành viên được chia thành các Sub-unit khác nhau.

Unit gồm Kasukabe Haru, Tendouji Musubi, Tsunomori Rona, Nonohara Hime, Serizawa Momoka, Usuta Sumire, Kamishiro Sui, Kamishiro Sui, Kuonji Shizuka,Alessandra Susu, Harumi Sawara, Harumi Kajika và Harumi Shinjiru.

Thành viênSửa đổi

Ảnh Tên Tuổi Ghi chú
50px-Chara haru
Kasukabe Haru 16 Thành viên của sub-unit WITCH NUMBER 4

Nhân vật chính trong EPISODE.001

50px-Chara musubi
Tendouji Musubi 16 Thành viên của sub-unit NI+CORA

Nhân vật chính trong EPISODE.002

50px-Chara rona
Tsunomori Rona 16 Thành viên của sub-unit WITCH NUMBER 4

Nhân vật chính trong EPISODE.003

50px-Chara hime
Nonohara Hime 16 Thành viên của sub-unit WITCH NUMBER 4

Nhân vật chính trong EPISODE.004

50px-Chara momoka
Serizawa Momoka 15 Thành viên của sub-unit WITCH NUMBER 4

Nhân vật chính trong EPISODE.005

50px-Chara sumire
Usuta Sumire 17 Thành viên của sub-unit SiSH

Nhân vật chính trong EPISODE.006

50px-Chara sui
Kamishiro Sui 16 Thành viên của sub-unit SiSH

Nhân vật chính trong EPISODE.007

50px-Chara shizuka
Kuonji Shizuka 17 Thành viên của sub-unit SiSH

Nhân vật chính trong EPISODE.008

50px-Chara alessandra
Alessandra Susu 14 Thành viên của sub-unit NI+CORA

Nhân vật chính trong EPISODE.009

50px-Chara sawara
Harumi Sawara 19 Thành viên của sub-unit サンボンリボン

Nhân vật chính trong EPISODE.010

50px-Chara kajika
Harumi Kajika 14 Thành viên của sub-unit サンボンリボン

Nhân vật chính trong EPISODE.010

50px-Chara shinju
Harumi Shinju 10 Thành viên của sub-unit サンボンリボン

Nhân vật chính trong EPISODE.010

Single đã phát hànhSửa đổi

1st Single - H-A-J-I-M-A-R-I-U-T-A-!!Sửa đổi

P8 0

2nd Single - Cocoro MagicalSửa đổi

P9 0

3rd Single - KILL☆ER☆TUNE☆RSửa đổi

P11 0

4th Single - 僕らは青空になるSửa đổi

P16 0

5th Single - FUNBARE☆RUNNERSửa đổi

P17 0

6th Single - Snow in "I love you"Sửa đổi

P22 0

7th Single - ハルカゼ~You were here~Sửa đổi

P37 0

8th Single - スタートラインSửa đổi

P41 0

9th Single - STAY☆GOLDSửa đổi

P42 0